CatalàEspañol

MERCANTIL


Dins l'àmbit Mercantil Societari, l'assessorem en la constitució i vida ordinària de societats mercantils, cooperatives i associacions.

 

Societats

Estem especialitzats en la redacció d’estatuts i de tot tipus d’acords, secretaries de societats, assistències a juntes, i intervenim en operacions de fusió, escissió, dissolució o liquidació de societats.

 

Dret concursal

Alhora efectuem l’assessorament fiscal per escollir l’opció més adient en cada cas. L’assessorem en procediments concursals.