CatalàEspañol

CIVIL


L'assessorem en la redacció i negociació de tot tipus de contractes: arrendaments, compravendes i prestacions de serveis, entre d’altres.
Així mateix, portem a terme tot tipus de reclamació de quantitats, procediments monitoris, ordinaris  i canviaris, així com si s’escau, embargaments preventius i altres mesures cautelars.

Quant a la matèria de successions, fem estudis sobre càlculs d’herències, preparació de les escriptures i gestió dels impostos fins a la inscripció al Registre de la Propietat.També efectuem cancel•lacions de càrregues que gravin les finques i altres procediments de jurisdicció voluntària.

 

Dret agrari

BufetSimon té, a través de la seva titular, una llarga experiència en aquesta especialitat. Realitzem contractes d’ arrendament rústics, parceries, retractes de finques, desnonaments, arrendaments rústics històrics i tota mena de tràmits relacionats amb aquest sector. Procediments judicials de retracte de finques confrontants. Assessorament sobre la classificació d’explotacions agràries prioritàries i els seus beneficis.


Dret elèctric

Tota mena de reclamacions tant per la via de la gestió amistosa com per la via judicial, contra grans companyies elèctriques (especialment contra Endesa) per a diversos conceptes i partides que considerem il·legals i abusius, especialment aquells relatius a les escomeses elèctriques. També podem gestionar l’avaluació legal del seu rebut de la llum (particulars i empreses). Totes aquestes tasques les duem a terme respecte dels afectats que ens ho encomanen, tant si actuen com a particulars /autònoms com si es tracta d’ empreses promotores i constructores, o d’ aquelles altres entitats que tinguin interès en els nostres serveis i s’hagin vist afectats pels abusos econòmics de les companyies elèctriques.Disposem d’una pàgina web especialitzada on li detallem tots aquests serveis FACI UN CLIC PER A AMPLIAR LA INFORMACIÓ


Dret matrimonial

En aquest àmbit, l’assessorem en separacions, divorcis, nul•litats matrimonials, pensió d’aliments,  guarda i custòdia. I li tramitem el procediment que més s’escaigui a les seves necessitats.


Dret bancari

Estudi i impugnació de clàusules abusives, swaps, negociacions per a dacions en pagament, etc.


Responsabilitat extracontractual (RC)

Reclamacions de tota mena, relatives a actuacions de tercers no contractats per vostè. Perjudicis per actuacions d’obres en finques veïnes, accidents per obres civils a la via pública, responsabilitat mèdica, responsabilitat de tècnics i altres professionals.


Obligacions i contractes

Estudi, assessorament i reclamació de tota mena de contractes: de compravenda, permuta, arrendament, prestació de serveis i contractes d’agència, entre d’altres.