CatalàEspañol

BufetSimon, el formem un equip d'advocats especialitzats en les diferents branques del dret; disposem de la professionalitat i experiència necessaris per dur a terme l'assessorament de tot tipus de qüestions legals amb el màxim rigor, i el representem tant en actuacions extrajudicials com judicials. Li oferim un servei de qualitat, seriós i responsable, i sempre adaptat a les seves necessitats.

Administratiu: urbanisme, estrangeria, responsabilitat patrimonial i expropiacions.

Civil: dret agrari, dret elèctric, dret matrimonial, dret de successions i família dret bancari, responsabilitat extracontractual(RC),obligacions i contractes i incapacitacions.

Penal: menors, accidents de circulació,falsificacions i propietat intelectual...

Laboral: acomiadaments, reclamacions de quantitat, assessorament a l'empresa...

Mercantil: societats, dret concursal